Производство

Общ изглед Механизирано вземане на проба на слънчогледа Разтоварване на слънчоглед на авторазтоварището в силози за семена Централна лаборатория - определяне на масленост Обработка на слънчогледово семе Продухване на бутилки Пълнене на бутилки Транспортиране на бутилки Пакетиране

Общ изглед

123456789

  • Общ изглед
  • Механизирано вземане на проба на слънчогледа
  • Разтоварване на слънчоглед на авторазтоварището в силози за семена
  • Централна лаборатория - определяне на масленост
  • Обработка на слънчогледово семе
  • Продухване на бутилки
  • Пълнене на бутилки
  • Транспортиране на бутилки
  • Пакетиране