Scroll Top

„БИСЕР ОЛИВА” влага 4 млн. евро в ново свръх модерно производство на олио

С инвестиции за над 4 милиона евро започва обновяване и модернизиране на производството на старозагорската марка за олио „Бисер Олива”.

Първият етап от мащабната реконструкция започва с изграждането на нова система за „Екстракция” (чрез този технологичен процес от слънчогледовото семе се извлича масло). Вложението в новата производствена линия е 2 млн. евро и ще заработи до 15 септември 2008 година, цехът ще бъде изцяло оборудван от фирма “Europe Crown” – Англия.

След въвеждането на новата технология капацитета на цех „Маслодобив” ще нарастне двойно – до 550 т. на денонощие слънчогледово семе, а добиваното сурово масло ще е 225 т. на денонощие. Въздухът от инсталацията, изхвърлян в околната среда ще е в пълно съответствие на всички европейски норми за защита на околната среда и безопасна работна среда.

За управлението на производственото звено се предвижда компютър, с операторен интерфейс SCADA. Централният компютър ще комуникира чрез интернет с управляващия контролер SIEMENS.

Доставената екстракционна инсталация от фирма “Europe Crown” ще бъде единствената в България и на Балканите. Тя е съобразена с всички екологични, експлоатационни и технологични изисквания на европейското законодателство.

 

В цех „Бутилиране” вече е въведена свръх модерна производствена технология. Линията за бутилиране на олио е доставена от фирма “SIDEL” – Франция, и е с капацитет 3200 бут/ час. Това е единствената линия в страната, бутилираща олио в защитена среда.

 

Друга въведена новост от „Бисер Олива” на българския пазар е добавянето на азот във всяка бутилка. Бутилирането по този начин забавя процесите на окисляване, като продукта запазва свойствата си до 18 месеца.

 

Фирма „Бисер Олива” е на второ място по капацитет в страната. Качеството на произвежданото сурово и рафинирано олио съответства напълно на европейските стандарти. От 2007 година се прилага “НАССР” система за управление на качеството.