Scroll Top

Производство


                                        

Пълнене на бутилки                                        Пакетиране                                                      Обработка на слънчогледово семе

                                        

Продухване на бутилки                                  Транспортиране на бутилки                           Общ изглед