Scroll Top

Production


                    

Пълнене на бутилки                                        Пакетиране                                                      Обработка на слънчогледово семе

                    

Продухване на бутилки                                  Транспортиране на бутилки                           Общ изглед