Scroll Top

Лецитин за хранителни цели

Лецитинът е фосфатиден концентрат, който играе важна роля за поддържане на добро здраве. Той е компонент на нервната тъкан и участва в маслената и холестероловата обмяна в организма.

 

Лецитинът се получава от слънчогледово масло, извлечено от семена чрез пресоване и екстракция.

 

Употребява се в маргариновата, захаропреработвателната и сладкарска промишленост.

 

Лецитинът е полезна добавка за всички, които силно ограничават мазнините в храната си и спортуват.