Scroll Top

Мастни киселини

Това е страничен продукт, получен при рафинирането на слънчогледовото масло.

Мастните киселини се използват като добавка при производството на фуражи, сапуни и за технически цели.